Marius' undervisning SPI-1-PA

Spansk I-Periode A (36-40)

"Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid." 
                                                                                                       
                                                                                              Joaquín Sabina

Semana 36

¡ Hola! ¿Qué tal?

Lars: ¡ Hola! ¿Qué tal?

Marius: Muy bien y tú ¿Qué tal estás?

Lars: Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas?

Marius: Me llamo Marius y mi apellido es Vøllestad.Y tú ¿Cómo te llamas?

Lars: Me llamo Lars. ¿Dónde vives?

Marius: Yo vivo en Drangedal. Y tú ¿Dónde vives?

Lars: Yo vivo en Bø. ¿De dónde eres?

Marius: Yo soy de   La Coruña, una ciudad de Galicia .

Lars: ¿Dónde está Galicia?

Marius: Galicia está en España. Y tú ¿De dónde eres?
 
Lars: Yo soy de Bø...

Semana 37

Semana 38

Semana 39

Semana 40

EJERCICIO/OPPGAVE 36/2:

Etter at du har lest teksten om Marius, skal du svare på spørsmålene under på spansk. Først må du oversette spørsmålene, før du besvarer dem på spansk. Husk å lage hele setninger.

1) ¿ De dónde es Marius?

2) ¿ De dónde es Lars?

3)  ¿ Dónde vive
Marius?

4) ¿ Dónde vive Lars?

5) ¿Dónde está La Coruña?

6) ¿Dónde está Galicia?

EJERCICIO/OPPGAVE 36/3:

I tabellen under finner du en del spanske ord og uttrykk som blir mye brukt i daglig samtale. Oversett dem til norsk, og prøv å lære dem.

EJERCICIO/OPPGAVE 37/4:

Klikk på bildet til høyre og løs oppgavene om utseende. Når du er ferdig med en oppgaven, skal du klikke på feltet oppe til høyre der det står "Siguiente", som bestyr "neste".   

© 2014 - Marius Vøllestad

I uke 37 skal vi jobbe med oppgaveskriving og begynne på den skriftlige oppgaven for periode A, etter vi har sett på vurderingskriterier for periode A. Vi skal jobbe videre med det presentere seg selv, og i tillegg jobbe med bruk av personlig pronomen i subjektform.

I denne uken skal vi se på mål for periode A, og begynne med å jobbe med egenvurdering. I tillegg skal vi jobbe med hvordan man presenterer seg selv på spansk. Vi vil også jobbe med verbet llamarse

I uke 38 skal vi jobbe med hva man liker og ikke liker, og lære om verbene ser og estar , som begge betyr "å være".
I tillegg skal vi bli kjent med Spanias hovedstad Madrid.

Madrid y el fútbol

Madrid har to kjente fotballag i første divisjon (Primera división). Det mest kjente er Real Madrid, og det andre er Atlético de Madrid, som begge er blant de beste lagene i Europa. På Real Madrid spiller blant annet Ronaldo. Fotballstadioen til Real Madrid heter Santiago Bernabeu.
Klikk på bildene for å finne mer informasjon om begge lagene.    

I uke 39 skal vi fortsette å lære om byen Madrid. I tillegg skal vi jobbe med bruk av verbet estar . Vi skal også fortsette å jobbe med oppgave A.  

I uke 40 skal vi fokusere på finpussing av oppgaven for periode A, og gjennomføre den muntlige prøven.

Marius' undervisning

EJERCICIO/OPPGAVE 36/1:
 
Klikk på bildet under, og lær deg hva kontinentene heter på spansk.

¡ Hola! ¿Qué tal?

Lars: ¿Qué haces en tu timepo libre?

Marius: Me gusta leer y me gusta entrenar. Y tú ¿Qué haces en tu timepo libre?

Lars:  Entreno mucho. ¿En qué trabajas?

Marius: Soy profesor, y tú ¿En qué trabajas?

Lars: Soy alumno. ¿Dónde trabajas?

Marius: Yo trabajo en el instituto de Bø. Y tú ¿Dónde estudias?

Lars: Yo estudio en el instituto de Bø...

EJERCICIO/OPPGAVE 37/1:

Etter at du har lest dialogen over, skal du svare på spørsmålene under på spansk. Du må først oversette spørsmålene til norsk, før du besvarer dem på spansk. Husk å lage hele setninger.

1) ¿Qué hace Marius en su tiempo libre?

2) ¿ Dónde estudia Lars?

3)  ¿En qué trabaja  
Marius?

4) ¿ Dónde trabaja Marius?

5) ¿Qué hace Lars en su timepo libre?

EJERCICIO/OPPGAVE 37/2:

Klikk på bildet under og lær deg hva de ulike familiemedlemmene kalles på spansk. Deretter skal du lage en liste med alle familienavnene og hva

     

EJERCICIO/OPPGAVE 37/5:

Under finner du ord og uttrykk på spansk. Lag din egen tabell og oversett alle ord og uttrykk til norsk. Disse uttrykkene må du lære deg, fordi de er viktige når du skal beskrive plassering på spansk.  Deretter skal du klikke på kartet under, og finne hvor byene Madrid og Barcelona ligger, og beskrive plasseringen ved hjelp av ordene og uttrykkene du
har lært deg.    

EJERCICIO/OPPGAVE 38/1:

Klikk på bildet under, og løs oppgavene ved å bruke verbet ser i presens. Før du begynner å løse oppgavene, bør du oversette setningene til norsk.

Madrid es una ciudad muy grande y es la capital de España. Mardrid está en el centro de España. Madrid es una ciudad bonita y multicultural. En el centro de Madrid está la Puerta del Sol y la calle de la Gran Vía. La Gran Vía es una calle muy larga y con muchas tinedas. En la Gran Vía está la tienda de Zara.
 En Madrid está el Museo del Prado y también está el Palacio Real.  

EJERCICIO/OPPGAVE 37/3:

Klikk på bildet under og hør og lær deg hva de ulike tallene heter på spansk. Du skal lære deg tallene fra 0 til 30. Fint om du skriver din egen liste med tallene opp til 30.

     

EJERCICIO/OPPGAVE 38/2:

Klikk på bildet under, og løs oppgavene ved å bruke verbet ser i presens.Før du begynner å løse oppgavene, bør du oversette setningene til norsk.

EJERCICIO/OPPGAVE 38/3:

Klikk på bildet under, og løs oppgavene ved å bruke verbet ser i presens. Før du begynner å løse oppgavene, bør du oversette setningene til norsk.

EJERCICIO/OPPGAVE 38/4:

Klikk på bildet under, og løs oppgavene ved å bruke verbet ser i presens. Før du begynner å løse oppgavene, bør du oversette setningene til norsk.

EJERCICIO/OPPGAVE 39/1:

Klikk på bildet under, og løs oppgavene ved å bruke verbet estar i presens. Før du begynner å løse oppgavene, bør du oversette setningene til norsk.

EJERCICIO/OPPGAVE 39/2:

Klikk på bildet under, og løs oppgavene ved å bruke verbet estar i presens. Før du begynner å løse oppgavene, bør du oversette setningene til norsk.

aaaaaaaaaaaaiii