Marius' undervisning NH-Startuke
Marius' undervisning

Nyere historie - Startuke (34-35)

© 2013 - Marius Vøllestad

"Det er helt berusende å være midt i en skriveprosess. Når teksten "flyr", er det ren lykke!"

                                          Anne B. Ragde

I løp av dette skoleåret, skal hver elev utarbeide sin egen historiske tidslinje, som skal inneholde viktige hendelser i den perioden som vi gjennomgår. For å kunne gjøre dette, skal vi ta i bruk et dataprogram, som du finner ved å klikke på bildet under.    

Klikk på bildet under for å åpne presentasjonen om oppgaveskriving.

aaaaaaaaaaaaiii