Marius' undervisning NH-PC
Marius' undervisning

Nyere historie - Periode C (01-10)

Uke 01-02

Uke 03

Uke 04

Uke 05-07

OPPGAVE 01-02/1:
Besvar spørsmålene under på en på en grundig måte.

Klikk på bildet under, for å hente frem spørsmålene i dokumentformat.

© 2014 - Marius Vøllestad

I uke 05 skal vi se næremere på to ideologiske strømninger som gjorde seg gjeldende i begynnelsen av 1900-tallet og i mellomkrigstiden; kommunisme og fascisme, og se på hvilke betydning disse fikk for Europa og resten av verden. Vi skal se dette i sammenheng med andre utfordringer i  mellomkrigstiden.
 
I tillegg skal vi fortsette å jobbe med oppgave for periode C.

 

Sentrale kilder for periode C

I periode C skal vi ta for oss tre hovedkilder.
 
Den første kilden er talen Kong Haakon 7 holdt for Stortinget da han ble valgt til konge av Norge i 1905. Haakon 7 ble valgt gjennom folkevalg. 

I uke 01 og 02 skal vi først gjennomgå opplegget for periode C, og se på kompetansemålene berørt i løp av perioden. Deretter vil vi jobbe med egenvurdering.

Vi skal se nærmere på demokratiseringsprosessene som foregikk i Norge i løp av 1800-tallet, som endte med unionsoppløsning fra Sverige i 1905. Det norske storting endret seg fra å bestå av embetsmenn til folkevalgte tilhørende politiske partier.
I 1905 ble det gjennomført folkevalg, der prins Carl av Danmark ble valgt til norsk konge som Haakon 7.
 
  

I uke 03 skal vi gjennomgå oppgaveteksten for periode C, og vurderingskriteriene, og begynne å jobbe med oppgaven.
 
I denne uken vil vi begynne å jobbe med 1. verdenskrig, med fokus på årsaker, krigens utvikling og konsekvenser.

I uke 04 skal vi ta for oss hva som ble konsekvensene av over fire år med krig, og se på fredsoppgjøret som fulgte i tiden etter. Versailles-traktaten blir spesielt belyst i denne uken.    

Vi fortsetter også å jobbe med den skriftlige oppgaven for periode C.

28. juni 1919 ble Versailles-traktaten undertegnet, etter flere måneder med fredsforhandlinger i Paris. Traktaten gav Tyskland alt ansvaret for krigen, og medførte store sanksjoner og erstatningsplikter for landet.

På bildet under ser man fire representanter for seiersaliansen, som representerte Italia, Storbritannia, Frankrike og USA. Klikk på bildet for å lese mer om Versailles-traktaten.    

Et av de største krigsslagene i historien fant sted i Verdun, nordøst i Frankrike i 1916, der franske og tyske styrker møttes til blodige skyttergravskamper. Dette slaget førte alene til over 700.000 døde. I dag finnes det enorme krigskirkegårder i dette området, som vitner om krigens lidelser.
 
Under kan man se en film om Verdun, og kartet viser hvor dette ligger.   

 

OPPGAVE 03/1:
Klikk på bildet under for å komme til nesttsiden der du kan registrere deg, og begynne å lage ditt digitale familietre.

"Hvis du vil få fiender, så endrer du på noe."

Siden det bare er 100 år siden 1. verdenskrig startet, finnes det rikelig med kilder i form av skriftlige dokumenter, fotografier og film, som dokumenterer hva som skjedde i de dramatiske årene.
 
Klikk på bildet under, for å få tilgang til Kildenett, der du kan lese brev fra 1. verdenskrig, og se utvalgte avisartikler og fotografier.  

 I perioden mellom 1915-1917 foregikk det en "Skyttergravkrig" i Nord-Frankrike og Belgia, der partene i liten grad klarte å overvinne hverandre, til tross for enorme tap av menneskeliv på begge sider.
   
Klikk på bildet under, for å lese mer om krigen på
Vestfronten.

På begynnelsen av 1800-tallet grunnla lekpredikanten Hans Nilsen Hauge (1771-1824) bevegelsen Haugianerne. Hauge dro fra gård til gård i Norge og formidlet kristendom, med fokus på nøkternhet og arbeid.
  
Klikk på bildet under for å lese mer om Hans Nilsen Hauge og Haugianerne.

1. verdenskrig varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918, og førte til store konsekvenser og endringer for Europa, bl.a. i form av store mennesketap og nye landegrenser.
  
Klikk på bildet under for å lese mer om den 1. verdenskrig.

 Klikk på bildet under, for å lese om kapitalisme.  

 Klikk på bildet under, for å lese om Karl Marx.  

I uke 09 og 10 skal vi lære om hvordan 1. verdenskrig var for Norge, og om de harde årene som fulgte på1920- og 1930-tallet. Økonomisk krise og et presset demokrati preger  perioden, samtidig som kvinner får større innflytelse. 

Vi fortsetter med finpussing av oppgave for periode C, som skal leveres fredag 28.02. I uke 10 vil det bli gjennomført muntlige prøver. 

Uke 09-10

Klikk på bildet under for å se presentasjonen om unionsoppløsningen.

Nasjonalromantikken var en kunstnerisk uttrykksform med røtter i Tyskland, der det var fokus på å levendegjøre og idealisere en nasjons fortid. Denne uttrykksformen ble sentral i de politiske selvstendighetsprosessene som Norge var inne i. Man søkte tilbake til skikker og tradisjoner for å styrke folks stolthet over det særnorske. Perioden er en av de viktigste for norsk kunst og kulturliv. 

Klikk på bildet under for å lese mer om nasjonalromantikken. 

 

Den siste kilden er utvalgte artikler fra Versailles-traktaten fra 1919. Traktaten inneholdt bestemmelser og sanksjoner som den tapende part i 1. verdenskrig måtte forholde seg til. Artiklene handler om hvilket millitær Tyskland kunne ha, og hvilke handelsrestriksjoner de måtte forholde seg til. 

Den andre kilden er talen til Vladimir Lenin, som han talte til sine partifeller etter at kommunistene hadde tatt over makten i Russland i 1917.

7. juni 1905 vedtok Stortinget å avsette kong Oscar 2 som konge for Norge, og unionen mellom Sverige og Norge var oppløst. 26. oktober samme år ble unionen formelt oppløst av begge land.  
  
Klikk på bildet under for å lese mer om unionsoppløsningen.

Prins Carl til Danmark og Island ble født 3.august 1872, og døde 21. september 1957 som konge av Norge. Han var sønn av den danske kongen Fredrik VIII og den svenske prinsessen Lovisa. 18.november 1905 offentliggjorde prins Carl at han tok navnet Haakon 7 for å regjere i Norge. Sønnen Alexander ble arveprins og fikk navnet Olav. Kong Haakon var gift med den britiske prinsessen Maud, som var barnebarn av dronning Victoria av Storbritannia. 
   
Klikk på bildet under for å lese mer om kong Haakon 7.

OPPGAVE 03/2:
Besvar spørsmålene under, om 1. verdenskrig, på en grundig måte.

Klikk på bildet under, for å få tilgang til spørsmålene i dokumentformat.

 På kartet under kan man se hvilke grenser landene i Europa hadde før 1. verdenskrig. Kartet viser også hvilke land som støttet hverandre under krigen, og hvilke som var nøytrale. Norge var nøytralt under 1. verdenskrig.    

28.juni 1914 ble Østerrikets tronearvingen Franz Ferdinand og hans kone skutt i Sarajevo av serbiske nasjonalister. Skuddene ble avfyrt av Gavrilo Princip. Denne hendelsen blir sett på som den utløsende årsken til
1. verdenskrig, fordi Østerrike-Ungarn dermed erklærte krig mot Serbia måneden etter .
 
Klikk på bildet under for å lese mer om Franz Ferdinand  

1. verdenskrig førte til store endringer av landegrensene for flere nasjoner i Europa. Tyskland måtte f.eks. gi fra seg områder i vest til Frankrike og i øst til Polen. Det ble i tillegg opprettet flere nye stater, som Tjekkoslovakia, Ungarn og Østerrike. Også på Balkan fikk man flere viktige grensendringer, og opprettelse av nye stater

På kartet under ser man hvordan Europas stater og grenser var fordelt etter fredsoppgjøret. 

 

Kl. 11.00 den 11.11.1918 sluttet den 1. verdenskrig, til enorm glede for folket i de involverte landene. Krigen hadde ført til store menneskelige tap og økonomisk nedgangstider. Selv om folk var glade for at krigen var over og optimistiske for fremtiden, kunne de ikke forestille seg at det allerede tyve år etter skulle bli en ny blodig krig.
 
Klikk på bildet under for å lese mer om 1 verdenskrig.

OPPGAVE 04/1:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om 1. verdenskrig.

OPPGAVE 04/2:
Besvar spørsmålene under, om 1. verdenskrig, på en grundig måte.

Klikk på bildet under, for å få tilgang til spørsmålene i dokumentformat.

25.januar 1919 ble Folkeforbundet grunnlagt, som en del av Versailles-traktaten. Hensikten med denne organisasjonen var å forebygge nye konflikter og ruste ned.

Klikk på bildet under for å lese mer om Folkeforbundet.

Den russiske revolusjonen brøt for fult ut i 1917 og bestod av to hoveddeler. Februarrevolusjonen brøt ut våren 1917 og førte til tsar Nikolaj II's avgang. Oktoberrevolusjonen brøt ut i november samme år og førte til at kommunistene, ledet av Lenin, overtok makten i Sovjetunionen.     

Klikk på videoen, og se mer om den russiske revolusjonen.

Fascisme var en politisk bevegelse som oppsto i Italia under den 1. verdenskrig og hadde elementer fra ulike andre ideologier. Fascismen var autoritær og totalitær, og fikk størst oppslutning i Italia, Tyskland og Spania, men med ulik karakter i de tre landene.        

Klikk på videoen, og se mer om fascismen og den utvikling i Italia.

Adolf Hitler (1889-1945) ble valgt til tysk rikskansler i 1933, og ledet Tyskland, og deretter det tyske riket frem til 2. verdenkrig var over i 1945.         

Klikk på videoen, og se mer om Hitlers liv og virke. 

Pablo Picasso (1881-1973) malte vegmaleriet Guernica etter at tyske bombefly hadde ødelagt byen Gernika i Nord-Spania 26.april 1937, etter ordre fra den spanske generalen Francisco Franco, som var Spanias diktator fra 1939-1975. Bildet kan tolkes på flere måter, men mange er enige om at folkets lidelse og forakt for det militære regimet står sentralt.           

Klikk på bildet, og les mer om Picassos maleri. 

I perioden 1936-1939 kjempet nasjonalister og republikanere mot hverandre i den spanske borgerkrigen. Nasjonalistene seiret, og gjorde Francisco Franco til spansk leder. Det beregnes at opp mot en halv million mennesker døde under borgerkrigen.           

Klikk på videoen, og se mer om den spanske borgerkrigen. 

Klikk på bildet og les mer om hvordan den spanske byen Gernika ble bombet av tyske fly i 1937. 

Gunnar Knudsen (1848-1928) var statsminister i Norge for Venstre i to perioder: (1908-1010) og (1913-1920). Han var sentral i utviklingen av norsk industri og vassdragsutbygging.   

Klikk på bildet for å lese mere om Gunnar Knudsen.

OPPGAVE 05/1:
Besvar spørsmålene under, om mellomkrigstiden, på en grundig måte.

Klikk på bildet under, for å få tilgang til spørsmålene i dokumentformat.

Bondepartiet var det andre klassepartiet i Norge, etter Arbeiderpartiet, og ble stiftet i 1920. Senere skiftet partiet navn til Senterpartiet.     

Klikk på bildet under for å lese mere om Senterpartietes historie.

Selv om Norske Kvinners Sannitetsforening ble stiftet allerede i 1896, fikk den stor betydning i mellomkrigstiden. Foreningen formidlet kunnskap om helse og hygiene, og samlet inn penger til helserellaterte formål.     

Klikk på bildet under for å lese mere om foreningen.

Ivar Lykke (1872-1949) var statsminister da det omstridte brennevinsforbudet ble oppphevet i 1927. Det innebar forbud mot all salg av sprit og øl.      

Klikk på bildet under for å lese mere om Ivar Lykke og brennevinsforbudet.

Inflasjonen som oppsto under 1. verdenskrig ble på 1920-tallet snudd til kraftig deflasjon, som varte til langt utepå 1930-tallet. Deflasjonen skapte bankkriser og høy arbeidsledighet i hele Europa.        

Klikk på bildet under for å  for å lese mere om bankkrisen.

Johan Nygaardsvold (1878-1952) ble statsminister for Arbeiderpartiet i 1935 under kriseforliket med Bondepartiet, med slagordet "By og land, hand i hand".

Klikk på bildet under for å lese mere om Johan Nygaardsvold.  

I 1923 oppsto det konflikt i Arbeiderpartiet da de meldte seg ut av Komitern, som var organisasjonen for verdensrevolusjonen. Dette førte til at en gruppe medlemmer trakk seg ut av Arbeiderpartiet og dannet Norges Kommunistiske Parti (NKP). 

Klikk på bildet under for å lese mer om NKP. 

Husmødrer fikk større oppmerksomhet og plass i samfunnet i løp av mellomkrigstiden, og det ble stiftet flere organisasjoner for å bevisstgjøre kvinnene og formidle kunnskap.
Norges Husmorforbund var en av organisasjonene.

Klikk på bildet under for å lese mere om den .

OPPGAVE 10/1:
Besvar spørsmålene under, om mellomkrigstiden, på en grundig måte.

Klikk på bildet under, for å få tilgang til spørsmålene i dokumentformat.

aaaaaaaaaaaaiii