Marius' undervisning NH-PA
Marius' undervisning

Nyere historie - Periode A (36-40)

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

Uke 40

OPPGAVE 36/1:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Veien mot frihet og demokrati.

OPPGAVE 36/3:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Menneskerettihetserklæringen av 1789.

OPPGAVE 37/1:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Ludvig XVII.

OPPGAVE 36/4:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Samfunnsendringer i Frankrike.

OPPGAVE 36/5:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Stormingen av Bastillen.

OPPGAVE 37/2:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Frankrike etter revolusjonen.

OPPGAVE 36/1:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Veien mot frihet og demokrati.

OPPGAVE 36/2:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Amerikansk uavhengighet.

OPPGAVE 37/3:
Klikk på bildet under, og løs oppgavene om Wienkongressen.

© 2013 - Marius Vøllestad

I uke 40 skal vi fokusere på finpussing av oppgave A, som skal leveres fredag 04.10, og gjennomføre den muntlige prøven.

I 1913 ble Stemmerettsparagrafen i grunnloven (§ 50) endret ved å presisere at man med norske borgere mente både menn og kvinner. Norske kvinner ble med dette sikret rett til å stemme ved folkevalg.
Klikk på bildet under for å lese mer om dette.  
 

"Arbeidsdeling må skje etter dyktighet og skikkethet, ikke etter kjønn. Viser en kvinne at hun kan styre et samfunn, så la henne gjøre det. Viser en mann at han bare duger til å vaske tallerkener, så la ham da gjøre det arbeid som naturen har bestemt ham til."

                                                                Platon (427-347 f.Kr.)

Sentrale kilder for periode A

I periode A skal vi jobbe med tre hovedkilder. Den første er den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776. Den andre kilden er den franske menneskerettighetserklæringen av 1789. Den tredje kilden er den norske grunnloven.   

Klikk på bildet under, for å åpne kilden om den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776.

Klikk på bildet under, for å åpne kilden om den franske menneskerettighetserklæringen av 1789.

Klikk på bildet under, for å åpne kilden om den norske grunnloven.

I uke 36 skal vi først gjennomgå opplegget for periode A, og se på kompetansemålene berørt i løp av perioden. Deretter vil vi jobbe med egenvurdering.
Vi skal se nærmere på opplysningsfilosofenes ideer, den amerikanske revolusjonen og utviklingen av tankegangen om menneskerettigheter. Vi vil også fokusere på Frankrike på slutten av 1700-tallet.
En del av oppgavene som er tilgjengelig på denne nettsiden er selvrettede, dvs. at du kan sjekke svarene umiddelbart.
PowerPointene er laget som film, der du selv kan styre tempoet i fremvisningen. Du kan også laste ned PowerPointene som fil til din egen datamaskin.  

I uke 37 skal vi gjennomgå oppgaveteksten for periode A, og vurderingskriteriene, og begynne å jobbe med oppgaven. I denne uken vil Napoleon Bonaparte og endringene i Europa etter ham være hovedtemaene.

Aksplukkerne (1857) av Jean F. Millet viser hvordan fattige kvinner plukker opp de siste aksene etter korninnhøstingen, og setter fokus på situasjonen til mange mennesker i Frankrike og Europa på denne tiden. Klikk på bildet under, for å lære mer om maleren Millet og sosialrealisme.   

I 1851 gjorde Ludvig Bonaparte, nevø av Napoleon, statskupp og utropte seg selv til keiser. Han tok navnet Napoleon III, og regjerte eneveldig til 1870. 
Klikk på bildet under, for å lære mer om Napoleon III. 

Jean-Paul Marat (1743-1793) var en av revolusjonens "martyrer", og ble drept i badekaret. Den franske maleren Jacques-Louis David fremstilte Marats død (1793) på denne måten.
Klikk på bildet for å lære mer om Marat. 

Jacques-Louis David (1748-1825) blir sett på som grunnleggeren av fransk nyklassisk malerkunst. Maleriet Paris og Helana (1788) til venstre, viser karakteristiske motiver inspirert av antikkens mytologi.
Klikk på bildet for å lære mer om David. 

I uke 38 skal vi ta for oss selvstendiggjøringen av Latin-Amerika fra Spania, og det førindustrielle Norge. Vi vil fortsette å jobbe med den skriftlige oppgaven for periode A.


OPPGAVE 38/1:
Svar på spørsmålene under:
 
1) Hvilken viktig hendelse i Europa påvirket løsrivelsen av Latin-Amerika?
2) Hva er "De hvites revolusjon"? 
3) Nevn tre hendelser som du mener er mest sentrale i løsrivelsen av Latin-Amerika.  
Klikk på bildet under for å gå til linken om løsrivelsen av Latin-Amerika.

Simón Bolívar (1783-1830) var en søramerikansk general som spilte en hovedrolle i frigjøringen av Latin-Amerika.   


OPPGAVE 38/2:
Svar på spørsmålene under:
 
1) Hvilke konsekvenser fikk Napoleonskrigene for handelsfamiliene i Norge? 
2) Hvilken betydning hadde Akerselva for Christiania? 
3) Nevn minst tre viktige bygninger som ble reist i Christiania på 1800-tallet.
  
Klikk på bildet under for å gå til linken om Oslos historie.

På bildet over ser vi det kongelige slott i enden av Karl Johans Gate, som du også finner på bildet under. Carl III Johan (1763-1844), som hadde vært en dyktig feltherre under Napoleon Bonaparte, ble unionskonge av Sverige og Norge i 1818. På slottsplassen finner vi i dag en stor skulptur av ham på hesteryggen.


OPPGAVE 38/3:

Klikk på bildet til venstre, og finn informasjon om de viktigste næringsvirksomhetene i Telemark på 1800-tallet. 
Deretter skal du sammenlikne med forholdene i dag.

I løp av 1800-tallet var det stor fraflytning fra landsbygda  til byer og tettsteder. På begynnelsen av 1800-tallet hadde Christiania ca. 9000 innbyggere, men innen 1850 var folketallet steget til ca. 40.000. 

Nord-Norge fikk, i motsetning til resten av landet, en tilflyning av mennesker, på grunn av rimelig og tilgjengelig land. Skillet mellom fattige og rike økte over hele landet i løp av 1800-tallet.  

I uke 39 skal vi ta for oss demokratiseringen av Norge. Vi skal ha hovedfokus på grunnloven, som er en av hovedkildene for periode A.
 Vi fortsetter å jobbe med den skriftlige oppgaven for periode A, som skal leveres neste uke (04.10).


Under ser du et maleri av kongen Carl III Johan

Klikk på bildet under, for å komme til Stortingets nettside, der du kan lese om unionen med Sverige.

Den danske prinsen Kristian Fredrik ble konge i et selvstendig Norge, men måtte trekke seg etter en kort periode.

Maleriet Eidsvold 1814 (1884) ble malt av Oscar Wergeland, og viser reiksforsamlingen av valgte representanter, som var samlet for å utarbeide ny grunnlov. Christian Magnus Falsen står og leser fra grunnloven.

Klikk på bildet under for å lese mer om grunnloven av 1814.

Klikk på bildet under for å lese mer om det første dokumentet av grunnloven fra 1814.

Klikk på bildet under for å lese om menneskerettigheter i grunnloven.

Under riksforsamlingen på Eidsvold i 1814 var det kun menn involvert i de politiske beslutningene. I løp av 1800-tallet var kvinner fraværende i den offentlige politiske debatten. Likevel fantes det noen kvinner som satte spor etter seg, som Camilla Wergeland og Cecilie Thorsen, som banet vei for senere generasjoner av norkse kvinner.  

Klikk på bildet under for å lese om Cecilie Thoresen, som var Norges første kvinnelige student i 1882. 

Klikk på linken under for å lese mer om Camilla Wergeland, som var forfatter og kvinnesaksforkjemper.

aaaaaaaaaaaaiii