Marius' undervisning Historie intro
Marius' undervisning

Historie - Introduksjon


Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.

Otium uten studium er døden og gravstedet for et levende menneske.

                                       Seneca (04 f.Kr.-65 e.Kr.) Ep. 82-3

© 2013 - Marius Vøllestad
aaaaaaaaaaaaiii