Marius' undervisning intro
Marius' undervisning

Velkommen til Marius' undervisningsside, som skal være et hjelpemiddel for elevene ved Bø videregående skole som har Marius Vøllestad som lærer. Nettstedet skal gi en samlet oversikt over innholdet i undervisningen, litteratur, oppgaver og øvelser, vurderingskriterier osv.

© 2015 - Marius Vøllestad

Jeg ønsker alle et godt nytt år!
Hilsen Marius.

aaaaaaaaaaaaiii